RCKiK w Rzeszowie prowadzi kampanię społeczną “Twoja krew, moje życie”.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie prowadzi kampanię społeczną “Twoja krew, moje życie”. Krew można oddawać w siedzibie RCKiK w Rzeszowie jak i placówkach terenowych.