Rozpoczynamy nowy rok szkolny

Od 1 września wszystkie jasielskie placówki prowadzone przez Miasto Jasło rozpoczynają nowy rok szkolny w tradycyjny sposób, czyli z nauką w trybie stacjonarnym, stosując wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W sumie w roku szkolnym 2021/22 w przedszkolach miejskich będzie 1019 wychowanków, a w szkołach podstawowych 2981 uczniów.

Miasto Jasło jest organem prowadzącym dla 15 placówek oświatowych. Są to:

– 4 samodzielne szkoły podstawowe – SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4 i SP nr 7

– 5 zespołów (szkoła + przedszkole) – ZSM nr 1 (SP nr 6 i PM nr 12), ZSM nr 2 (SP nr 11 i PM nr 13), ZSM nr 3 (SP nr 12 i PM 9), ZSM nr 5 (SP nr 8 i PM nr 15) i ZSM nr 6 (SP nr 10 i PM nr 14)

– 6 samodzielnych przedszkoli – PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 6, PM nr 10 i PM nr 11.

W tym roku szkolnym utworzonych zostało 17 oddziałów klas I, a po raz pierwszy w szkolnych ławkach zasiądzie 347 najmłodszych uczniów. We wszystkich przedszkolach są w sumie 43 oddziały (1019 dzieci), natomiast w szkołach podstawowych jest ich 142 (2981 uczniów).

Dodatkowo od września w szkołach miejskich będą realizowane zajęcia wspomagające dla uczniów wszystkich klas. Będą one finansowane ze subwencji oświatowej, a ich głównym celem jest uzupełnienie wiedzy w związku z nauką zdalną.

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle