Sala obrad Rady Miasta Krosna imieniem Ignacego Łukasiewicza

W dniu 30.03 krośnieńscy Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu sali obrad Rady Miasta Krosna imienia Ignacego Łukasiewicza. Bezpośrednio po głosowaniu Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki i Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Kubit symbolicznie odsłonili obraz Łukasiewicza na sali narad.

Postaci Ignacego Łukasiewicza nie trzeba przedstawiać choć pewnie nie każdy wie, że Łukasiewicz był nie tylko wynalazcą i założycielem pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej – był przede wszystkim człowiekiem wielkiego serca, filantropem i dobroczyńcą swojego miasta i regionu.

W uznaniu indywidualnych zasług dla miasta, jego rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Krośnie i jego historii oraz innych dziedzin życia publicznego, 6 stycznia 1866 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krosna.

Portret Łukasiewicza jest reprodukcją obrazu autorstwa Andrzeja Grabowskiego, który znajduje się w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Przedstawia postać wynalazcy siedzącą przy stole, na którym rozłożone są książka i przyrządy laboratoryjne.

UM Krosna