W miejskiej ciepłowni w Krośnie zostanie zainstalowany nowy kocioł biomasowy

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się montaż kotła na biomasę w krośnieńskiej elektrociepłowni “Łężańska”. Stanie on w hali kotłów węglowych. Na jego budowę MPGK Krosno otrzymało ponad trzy miliony złotych dofinansowania z Unii Europejskiej.
Nowy kocioł opalany będzie biomasą. Zgodnie z szacunkami, w ciągu roku
produkowało będzie on około 40 % energii wytwarzanej w
zakładzie. A docelowo ponad 90% ciepła trafiającego do sieci ciepłowniczej będzie pochodziło z paliwa odnawialnego. Budowa drugiego kotła na biomasę jest kolejnym etapem wieloletniego programu inwestycyjnego krośnieńskiej spółki, mającego za zadanie nowocześnienie i dostosowanie do nowych wymogów środowiskowych miejskiej ciepłowni.