Wacław Turek był gościem jedlickiej biblioteki

Wacław Turek, krośnieński poeta i fotografik, był gościem jedlickiej biblioteki. Spotkanie autorskie pod hasłem „Czytanie obrazów – historia światłem pisana” odbyło się w ramach realizowanego przez bibliotekę cyklu „Książka – Moja Pasja”. Wydarzeniu towarzyszył wystawa fotografii krośnieńskiego artysty.