Wisłokostrada – przygotowania do budowy nowych mostów

Na budowie Wisłokostrady – inwestycji wartej prawie 170 mln zł dużo się dzieje. Trwają prace rozbiórkowe mostu Załęskiego, w miejscu którego powstanie nowoczesna, szeroka przeprawa. Wykonawca rozpoczął też przygotowania do budowy drugiego mostu oraz estakady nad torami.
Wisłokostrada jest największą z trwających obecnie w Rzeszowie inwestycji drogowych. Dzięki niej rzeszowianie będą mieli komfortowe połączenie południa miasta z północą a także z drogą ekspresową S19. Wiskołostrada to także mniej samochodów wjeżdżających do centrum miasta i na rondzie Pobitno.
Na budowie sporo się dzieje. Trwają prace przy budowach nasypów i kanalizacji deszczowej. W pierwszej połowie marca z ruchu wyłączony został most Załęski a także odcinek ul. Ciepłowniczej. Ma to związek z realizacją ważnej części Wisłokostrady – budową nowej, szerokiej przeprawy przez Wisłok. Nowy most będzie miał po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach, obustronne chodniki i ścieżki rowerowe.
Jeśli chodzi o stary most – wykonano rozbiórkę nawierzchni jego jezdni. Skuta została płyta pomostu, zdemontowano belki prefabrykowane ze skrajnych przęseł. Aktualnie trwa demontaż belek na środkowym przęśle oraz wykonywane są platformy robocze pod palownice. Po zakończeniu rozbiórki rozpoczną się roboty związane z palowaniem pod nowy obiekt mostowy.

02.02.2024. Rzeszow. OI Objazd inwestycji – Wislokostrada. Prace archeologiczne. Fot. Grzegorz Bukala / UM Rzeszow


Wisłokostrada to nie tylko budowa jednej przeprawy przez Wisłok. W ramach tej inwestycji powstanie także drugi most – na rzece Młynówka. Trwają już prace związane z wykonaniem pali stanowiących posadowienie tej przeprawy. Budowane są także drogi technologiczne wzdłuż całej budowy a także platformy robocze pod palownice pod podpory inne ważnej części inwestycji – estakady, która przebiegać będzie nad torami kolejowymi.
Wisłokostrada będzie drogą o długości ponad dwóch kilometrów. Połączy al. Rejtana z ul. gen. Maczka. Koszt tego zadania to blisko 170 mln zł. Inwestycja będzie gotowa wiosną 2026 r.

inf. pras. UM Rzeszowa