ZAZIELENIAMY KROŚNIEŃSKI RYNEK!

Drzewa, krzewy, trawy ozdobne – wszystko to już wkrótce upiększy nasz krośnieński Rynek. Miasto na ten cel pozyskało ponad 5 mln zł. ze środków Unii Europejskiej.

– Brak zieleni w Rynku, szczególnie w upalne dni doskwierał naszym mieszkańcom i turystom przyjeżdżającym do Krosna. Pracowaliśmy nad koncepcją zazielenienia tego obszaru, jednocześnie poszukując źródeł jego finansowania. Bardzo się cieszę, że złożony w październiku 2023 roku przez Miasto Krosno projekt „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na Rynku w Krośnie” spełnił kryteria oceny i został wybrany do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – powiedział Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna.

W ramach projektu przewidziano wprowadzenie nasadzeń drzew oraz zieleni niskiej (krzewy, byliny, trawy ozdobne) na płycie Rynku wraz z elementami małej architektury towarzyszącej nasadzeniom roślin, a także wprowadzeniu elementów działających na rzecz zwiększenia retencjonowania wody na terenie. W projekcie przewidziano zastosowanie podłoża strukturalnego zapewniającego odpowiednie warunki wzrostu istniejącym i nowo projektowanym roślinom oraz zwiększenie pojemności retencyjnej gleby poprzez wykorzystanie pustych przestrzeni podłoża do magazynowania wody.

Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że w pierwszym etapie (od lipca 2024 do sierpnia 2025) planowane są prace projektowe zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast roboty budowlane – w tym wprowadzenie nasadzeń i elementów małej architektury – zaplanowano do realizacji od września 2025 do czerwca 2026 r. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca września 2026 roku.

Planowane całkowite wydatki: 6 077 953,28 zł
Wydatki kwalifikowalne: 6 063 193,28 zł
Dofinansowanie z UE (85% wydatków kwalifikowanych): 5 153 714,29 zł

Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat, Działanie: FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu I: Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

Podpisanie umowy o dofinansowanie ma nastąpić do końca maja br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *