Wyniki matur w krośnieńskich szkołach

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać min. 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych. Z danych podanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że egzaminu w Polsce nie zdał co czwarty maturzysta.

Tegoroczni maturzyści do egzaminu dojrzałości przygotowywali się w trudnych warunkach nauki zdalnej.

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2021 r.


zdawalnośćliczba zdających
m. Krosno80,0%1250
powiat krośnieński54,0%193
województwo podkarpackie74,7%16 719
Polska74,5%273 419

Źródło: UM Krosna opracowanie własne Wydziału Edukacji na podstawie danych OKE w Krakowie

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących średnia zdawalność w Krośnie wyniosła 87,0%, w Województwie Podkarpackim 84,1%, a w kraju 81,0%. Najlepszymi wynikami pochwalić się mogą maturzyści z:

– I LO im. Mikołaja Kopernika – 99%,

– II LO im. Konstytucji 3 Maja – 98%,

– III Liceum Ogólnokształcącego – 92%.

Wśród szkół prowadzonych przez inne podmioty bardzo dobry wynik egzaminu uzyskali absolwenci Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego – 93 %.

Wśród absolwentów techników średnia zdawalność w Krośnie wyniosła 71,1%, w Województwie Podkarpackim 62,3%, a w kraju 64,0%. Najlepsze wyniki zanotowali maturzyści:

– Technikum Nr 5 (Elektryk) – 93%,

– Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica (Mechanik) – 68%,

– Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza (Naftówka) – 68%.

W tym roku maturzyści krośnieńskich szkół osiągnęli wyniki wyższe niż średnie ogólnopolskie i wojewódzkie m.in. z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Szczególnie dobrze na tle kraju i województwa wypadł obowiązkowy egzamin z matematyki, gdzie krośnieńscy maturzyści uzyskali średni wynik na poziomie 62% punktów, przy 56% na poziomie kraju, 58% na poziomie województwa oraz 44% w powiecie krośnieńskim.

Źródło: Urząd Miasta Krosna