Wystartowały konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego – Krosno 2024

Masz pomysł – zgłoś go do Budżetu Obywatelskiego!
Wystartowały konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Miasto Krosno zachęca do zgłaszania pomysłów, które mogą zmienić dzielnice, osiedla, miasto. W czterech dotychczasowych edycjach zostało zrealizowanych już około 50 projektów. “Poprawiliśmy bezpieczeństwo doposażając OSP, budując i modernizując chodniki oraz oświetlenie czy instalując monitoring. Uatrakcyjniliśmy tereny gdzie można wypocząć – powstały strefy aktywności, place zabaw, boiska sportowe, siłownia plenerowa czy ogród motyli”– czytamy na stronie Miasta Krosna.

Propozycje zadań można zgłaszać od północy z 4 na 5 października do 26 października br.

Na sierpniowej sesji Rady Miasta zostały wprowadzone zmiany do uchwały regulującej zasady organizacji tych konsultacji.

Najważniejsza z nich to przeprowadzanie konsultacji w trzech kategoriach zadań:

Kategoria I – budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej oraz zakupy inwestycyjne, na którą w bieżącej edycji przeznacza się 500 tys. zł,
Kategoria II – budowa i modernizacja infrastruktury dzielnicowej/osiedlowej oraz zakupy inwestycyjne – 175 tys. zł na każdą dzielnicę i osiedle, łącznie 2,1 miliona zł,
Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym – 100 tys. zł, z limitem do 15 tys. zł na jeden projekt.

Tak jak w poprzednich latach propozycje zadań można składać:

– elektronicznie na stronie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO,
– papierowo w biurach obsługi Urzędu Miasta Krosna lub
mailowo.

Więcej informacji oraz dokumenty dostępne na stronie krosno.budzet-obywatelski.org.