Znane są już wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 – krośnieńscy uczniowie wypadli rewelacyjnie

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty, do którego przystąpiło 432 krośnieńskich uczniów. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin 16, 17 i 18 czerwca.

Egzamin przeprowadzany był w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

1) języka polskiego,

2) matematyki,

3) języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Procentowe wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2021 na tle powiatu krośnieńskiego, województwa podkarpackiego i Polski

WYNIKI
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
2021
Język polskiMatematykaJęzyk angielski
GMINA MIASTO KROSNO665673
POWIAT KROŚNIEŃSKI604860
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE624965
POLSKA604766

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych OKE i CKE

Analiza uzyskanych wyników egzaminu ósmoklasisty przez uczniów krośnieńskich szkół wykazała, że:

1. Najwyższą skalę staninową średnich wyników uzyskała:

1) Szkoła Podstawowa Nr 3,

2) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8,

3) Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi;

2. Najwyższe wyniki procentowe z obowiązkowych przedmiotów zdawanych na egzaminie uzyskała:

z języka polskiego:

1) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8,

2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 7,

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi;

z matematyki:

1) Szkoła Podstawowa Nr 3,

2) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 i Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4,

3) Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi;

z języka angielskiego:

1) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8,

2) Szkoła Podstawowa Nr 3,

3) Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi.

3. Wyniki osiągnięte powyżej średniej Gminy Miasto Krosno uzyskała:

z języka polskiego:

1) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8,

2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Miejskim Zespole Szkół Nr 7,

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 i Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi;

z matematyki:

1) Szkoła Podstawowa Nr 3,

2) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 i Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4,

3) Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi;

z języka angielskiego:

1) Szkoła Podstawowa Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8,

2) Szkoła Podstawowa Nr 3,

3) Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi,

4) Szkoła Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4.

Młodzi krośnianie kolejny raz świetnie poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty – wyniki uzyskane z każdego przedmiotu są znacznie wyższe od wyników wojewódzkich i ogólnopolskich.

Źródło: Urząd Miasta Krosna