Krosno wśród 10 najlepszych miast w Polsce o najwyższym poziomie rozwoju

Krosno zdobyło 9. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST – Krosno na 9. miejscu

21 stycznia 2020 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki dorocznego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

fot. Teraz Polska

– Cieszy mnie fakt, że już po raz jedenasty możemy wspierać tę jakże ważną inicjatywę. Jestem pełen uznania dla konsekwentnej realizacji działań mających na celu promocję samorządów, które najlepiej realizują swoje zadania i są liderami w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Przyznają Państwo, że opracowanie rankingu klasyfikującego wszystkie polskie samorządy w oparciu o 16 różnych zmiennych GUS, obrazujących rozwój gospodarczy, to praca iście benedyktyńska – mówi Andrzej Czernek, wiceprezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka, jest 16 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu. Współorganizatorami konferencji są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Więcej o Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST.

UM Krosno