NOWY KOMPAKTOR NA SKŁADOWISKU ODPADÓW

Krośnieński Holding Komunalny kupił nowy kompaktor do zagęszczania odpadów na składowisku. Zastąpi on obecnie używany sprzęt i zapewni właściwą gospodarkę odpadami na składowisku przez kolejne lata.

Nowy kompaktor trafił na wyposażenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, gdzie jest wykorzystywany do pracy na składowisku odpadów. Kupiony przez spółkę kompaktor BOMAG jest jedną z najlepszych tego typu maszyn na rynku.

Zakup nowego kompaktora był konieczny ze względu na duże wyeksploatowanie obecnego sprzętu, który na krośnieńskim składowisku pracuje od 2006 roku.

Kompaktor do zagęszczania odpadów jest niezwykle istotnym narzędziem w procesie składowania odpadów. Przede wszystkim umożliwia skuteczne zagęszczanie i redukcję objętości składowanych odpadów, co wydłuża okres eksploatacji składowiska – mówi Dorota Kornasiewicz, kierownik Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów.

Zakupiony sprzęt wykorzystywany jest do zagęszczania odpadów na krośnieńskim składowisku, które w coraz mniejszym stopniu, ale nadal jest i będzie eksploatowane.

Mimo że jesteśmy nastawieni na maksymalizację recyklingu i odzysku surowców wtórnych, to jednak zakup nowego kompaktora był niezbędny do efektywnego wykorzystywania naszego składowiska. Mamy przed sobą jeszcze kilkuletnią perspektywę jego eksploatacji i właściwe postępowanie z trafiającymi tam odpadami jest naszym priorytetem – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z maja 2018 r., która wyznacza kierunek gospodarki odpadami, państwa członkowskie Wspólnoty do 2035 r. zobowiązane są do zagwarantowania, by na składowiska odpadów komunalnych nie trafiało więcej niż 10% ilości wytwarzanych odpadów.

Gospodarka odpadami będzie się przeobrażać w kierunku zdecydowanego ograniczenia składowania odpadów, ale jednak w kolejnych latach składowanie będzie jeszcze konieczne i dlatego musimy dobrze się do tego przygotować – podkreśla prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Nowy kompaktor kosztował 1,5 mln zł (netto) i został kupiony w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – III etap”, który jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.