Pierwsze wnioski od przedsiębiorców w trudnej sytuacji wpływają do ZUS na Podkarpaciu

Do Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie i Jaśle trafiły pierwsze wnioski od przedsiębiorców, którzy mają problemy z płaceniem bieżących składek lub należności z powodu stanu epidemicznego. Dotychczas złożone zostały 42 wnioski w trybie uproszczonym o odroczenie terminu płatności składek – w całym kraju ponad 2,1 tys.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych. Będzie to jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak obecna sytuacja wywołana przez koronawirusa wpłynęła na brak możliwości opłacenia przez niego należności.

Wniosek może być złożony poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłany pocztą. Można go pobrać z www.zus.pl

Link: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/2545842

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczyć będzie również składek, których termin płatności już upłynął) oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie wdrażania postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji.

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

W placówkach ZUS doradcy do spraw ulg i umorzeń udzielają informacji telefonicznie i elektronicznie o pomocy, o jaką może się ubiegać przedsiębiorca oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Kontakt do doradców ds. ulg i umorzeń w poszczególnych oddziałach ZUS na Podkarpaciu:

materiał nadesłany

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w woj. podkarpackim