Podsumowano projekt Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza

W Truskawcu na Ukrainie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”. Podczas spotkania dyskutowano między innymi o perspektywach borysławskich złóż naftowych, Szlaku Naftowym jako transgranicznym produkcie turystycznym oraz działaniach marketingowych mających na celu stworzenie marki turystycznej Łukasiewicz.

Jednym z głównym celów projektu „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza” była popularyzacja dziedzictwa historycznego Łukasiewicza, a co za tym idzie zwiększenia ruchu turystycznego i rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy województwem podkarpackim a obwodem lwowskim. Projekt realizowało Województwo Podkarpackie we współpracy z Zrzeszeniem Samorządów „Euroregion Karpaty-Ukraina”.

Konferencję w Truskawcu zorganizowała strona ukraińska. Spotkanie było prowadzone także w formie online.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego