W Rzeszowie powstanie nowy Środowiskowy Dom Samopomocy

Przy ul. Litewskiej w Rzeszowie powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób wymagających wsparcia, w tym dla osób z chorobą Alzheimera. Miasto ogłosiło już przetarg na roboty budowlane. Będzie to pierwsza tego typu placówka w Rzeszowie.

Ośrodek ma powstać w dawnym hotelu dla pielęgniarek. To budynek, który miasto dostało od urzędu marszałkowskiego i utworzyło w nim 100 mieszkań komunalnych. Teraz stołówka hotelu zostanie zagospodarowana na ŚDS.

– To bardzo potrzebna inwestycja. Nie ma w Rzeszowie takiej placówki zapewniającej wsparcie osobom chorym na Alzheimera oraz z innymi chorobami otępiennymi. Co ważne, ŚDS będzie także zapewniał pomoc dla opiekunów osób chorych, która jest również bardzo ważna – mówi Irena Marszałek-Czekierda – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

W ŚDS znajdzie się miejsce dla 25 osób z różnymi postaciami otępienia, w tym szczególnie dla chorych na Alzheimera. Palcówka będzie zapewniała profesjonalną opiekę oraz terapię przez 8 godzin dziennie. Program zajęć terapeutycznych będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb wszystkich podopiecznych i będzie obejmował między innymi zajęcia w zakresie stymulacji funkcji językowych, pobudzające zmysły, usprawniające funkcje poznawcze a także treningi samodzielności. Wszystko po to, aby jak najdłużej zapewnić osobom chorym sprawność fizyczną oraz intelektualną. Ośmiogodzinny pobyt w ośrodku będzie wsparciem dla podopiecznych i opiekunów oraz połączeniem profesjonalnej opieki w placówce z przebywaniem w rodzinnym środowisku.

– Ten obszar opieki nie jest zagospodarowany w naszym mieście. Widzieliśmy potrzebę stworzenia takiego ośrodka, dlatego zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z wnioskiem o środki finansowe na tę inwestycję. Mamy już pozytywną rekomendację wojewody, liczymy na dotację z ministerstwa – dodaje Irena Marszałek-Czekierda – dyrektor MOPS w Rzeszowie.

Miasto ogłosiło przetarg na realizację tego zadania. Zakres robót obejmuje przebudowę i termomodernizację budynku przy ul. Litewskiej oraz wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wśród zaplanowanych prac jest m.in. przebudowa i budowa wewnętrznych instalacji, budowa przyłącza wodociągowego, rozbiórka części budynku i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zagospodarowanie terenu wokół ŚDS, gdzie powstaną np. alejki, zewnętrzna siłownia, miejsca postojowe, oświetlenie czy ogrodzenie.

Źródło: Urząd Miasta w Rzeszowie